имеет ли юридическую силу подпись?

сотрудник милиции подписал документ находясь в официальном отпуске. на основании подписанного документа мне зарегистрировали автомобиль. имеет ли силу данный документ, если человек подписавший его находился в отпуске и не аннулируют ли мою регистрацию автомобиля?

Надати питанню статус
Відповіді на питання:
29.07.11 19:48
Відгуки: 34/ 0/ 3  Відповідей: 1529
Здравствуйте, уважаемый Андрей Колодяжный!
Простите за объемистую цитату, но не пересказывать же её!
Постатейний коментар Кримінального кодексу України
http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=1491
http://forum.yurclub.ru/index.php?s=8b4617fb503b82d3ac8724b77b297c4f&app=downloads&module=display&section=download&do=confirm_download&id=1491
"366. Службове підроблення
1. Основним безпосереднім об'єктом службового підроблення е визначений законом порядок діяльності державного апарату, апарату органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підриємств, установ і організацій незалежно від форми власності в ' частині підготовки, складання, використання і видачі офіційних документів, а також посвідчення фактів, які мають юридичне значення. Факультативним додатковим об'єктом цього злочину можуть бути права та свободи людини і громадянина, власність тощо
2. Документ, який є предметом цього злочину, - це передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і розповсюдження інформації, яка має юридичне значення, шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці, дискеті і або іншому носії. Офіційними є документи, що складаються і видаються службовими особами від імені органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, а також підприємств, установ (.організацій будь-якої форми власності, які посвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення, складені належним чином за формою і мають необхідні реквізити (штамп, печатку, номер, дату, підпис). Приватні документи також можуть бути офіційними, якщо вони складені, наприклад, нотаріусом, або якщо вони передані громадянином для зберігання або використання в державні, колективні чи приватні підприємства (наприклад, довіреність на одержання зарплати).
3. З об'єктивної сторони злочин може полягати у таких формах:
1) внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
2) інше підроблення документів;
3) складання завідомо неправдивих документів;
4) видача завідомо неправдивих документів.
Внесення у офіційні документи неправдивих відомостей передбачає внесення у дійсний офіційний документ даних, що не відповідають дійсності повністю або частково (наприклад, внесення неправдивих відомостей у бухгалтерські книги).
Підроблення документів передбачає часткову чи повну заміну,. змісту дійсного документа. Спосіб підроблення документів (дописка, підчистка, заміна тексту чи окремих слів, дати, підпису чи інших ' реквізитів) для кваліфікації діяння за ст. 366 значення не має.
Складання неправдивих документів - це внесення до документа, який зовні оформлено правильно, відомостей, що не відповідають дійсності повністю або частково (наприклад, запис у дійсний бланк, який має відтиск печатки і підпис, неправдивих відомостей про фактичне використання сировини та матеріалів).
Видача неправдивих документів - надання або випуск службовою особою документів, зміст яких повністю або частково не відповідає дійсності і які були складені цією ж або іншою службовою особою (наприклад, надання певним суб'єктам підприємницької ді'ільності завідомо фіктивних документів з метою приховування їх нечинної діяльності, або випуск фіктивних ліцензій, патентів з меЮю їх подальшого продажу тощо).
Внесення в офіційні документи, які не є предметом службової діяльності службової особи, завідомо неправдивих відомостей, виготовлення таких документів (документів, підроблення яких доступне будь-якому громадянину) без використання службового становища тягне за наявності інших необхідних ознак відповідальність за злочин, передбачений ч. ч. 1 або 2 ст. 358.
Якщо службове підроблення виступало способом вчинення іншого злочину, такі дії слід кваліфікувати за сукупністю злочинів - за ст. 366 та відповідною статтею, що передбачає відповідальність за вчинений злочин (розкрадання, обман покупців та замовників тощо). Якщо ж службове підроблення мало характер готування до злочину, який не був вчинений винним, його дії необхідно кваліфікувати як службове підроблення і готування до відповідного злочину, якщо він не є злочином невеликої тяжкості.
У випадку, коли службове підроблення є основною ознакою іншого злочину (наприклад, притягнення завідомо невинного до криміналь' ної відповідальності - ст. 381) або створює спеціальний склад злочину (скажімо, підлог виборчих документів - ст. 158), за правилами конкуренції норм відповідальність настає лише за такий злочин.
Службове підроблення, вчинене з метою приховати зловживання владою або службовим становищем, кваліфікується за сукупністю ст. 366 і ст. 364.
У разі, коли ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів або його приховання вчинено шляхом службового підроблення, дії винної особи мають додатково кваліфікуватися за ст. 366. При цьому підроблення документів службовою особою може кваліфікуватися за ст. 366 незалежно від того, до якої відловідальності (кримінальної чи адміністративної) її буде притягнуто за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
Злочин, передбачений ст. 366, вважається закінченим з моменту підроблення або складання завідомо неправдивого документа незалежно від подальшого його використання, а при видачі документа - з моменту його передачі зацікавленій особі.
Суб'єктом службового підроблення може бути лише службова особа. Якщо передбачені ст. 366 дії вчиняє приватна особа, то відповідальність може наставати залежно від конкретних обставин справи, зокрема, за ст. 358.
5. З суб'єктивної сторони злочин може бути вчинено лише з прямим умислом. Психічне ставлення винного до тяжких наслідків, передбачених ч. 2 ст. 366, може характеризуватись непрямим умислом або необережністю.
6. Кваліфікуючою ознакою службового підроблення є тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366). Про їх поняття див. коментар, викладений у Загальних положеннях цього розділу.
Закон Ухраши « Про інформацію» від 2 жовтня 1992р. (ст.27). Постанова ПВС № 2 від 2 березня 1973 р. «Про судову практику в справах про обман покупців» (п. 15).
Постанова ПВС № 5 від 26 березня 1999р. «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів ( п. 13)»
Служебная подделка была бы в случае, если бы сотрудник был отстран1н от выполнения своих прямых обязанностей или уволен и воспользовался старыми возможностями доступа к бланкам, печаттям, регистрационным журналам.
Или лицо, исполняющее обязанности отпукника не было бы проведено приказом или не было бы иначе ( по инструкции ) наделено полномочиями по оформлению, подписи документа.
Ситуация, конечно, "нештатная", но при уходе в отпуск у сотрудника не отобрали его полномочия, что сделало б документ, подписанный им, нелегитимным. Отсутствует нарушение установленного порядка, ущерб интересам государства, общества и частного лица ( "шкоди змісту правильної роботи державного чи іншого апарату або створюють загрозу настання такої шкоди, ... заподіяння істотної шкоди ... настання суспільне небезпечних наслідків (істотної шкоди або тяжких наслідків" ). Конечно, возможно аннулирование документа и регистрации ( дороги и дураки на Руси ) следует обжаловать тому, чьи интересы это ущемляет, конечно если не "договорится" до того, что чиновник порадел за соответсвенную мзду.
Успеха!
С уважением
Вітаутас Вайтєкаускас
29.07.11 16:23
Спецiалiст Жежель Сергей
Відгуки: 49/ 4/ 1  Відповідей: 2783
Добрый день.
А как такое могло произойти? Будучи в отпуске вам оформил документы, вы что то не договариваете....

с ув Сергей
29.07.11 12:41
Спецiалiст Касьянов Николай
Відгуки: 474/ 15/ 34  Відповідей: 20880
Андрей.

В судебном порядке, а по поводу как, надо изучать документ, отменивший регистрацию вашего а\м. в рамках публичной, бесплатной консультации этого никто делать не будет.
29.07.11 12:39
Спецiалiст Нурієв Самір
Відгуки: 2/ 1/ 1  Відповідей: 360
а кто знает об этом?
29.07.11 12:34
Автор запитання: Колодяжный Андрей
а как оспорить? чем руководствоваться? я против аннулирования!
29.07.11 12:22
Спецiалiст Касьянов Николай
Відгуки: 474/ 15/ 34  Відповідей: 20880
Здравствуйте, Андрей.

Нет, не имеет, но оспорить аннулирование регистрации а\м. в вашем случае можно.
Авторизація на сайті

Нагадати пароль
Запам'ятати
Реєстрація
Показати питання:
Календар подій
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: