Земля под домом

Я купила часть дома 1/4 в городе. Земля во дворе и под домом неприватизированная. В приватизации отказывают, так как земля представляет археологическую ценность (был когда то гончарный завод). Может быть так, что богатый дядя купит это все , а нас выбросит на улицу? Очень хотелось бы приватизировать землю и спокойно жить.

Присвоить статус
Ответы на вопрос:
08.07.11 09:08
Специалист Нурієв Самір
Отзывы: 2/ 1/ 1  Ответов: 360
ЦКУ

Стаття 350. Викуп земельних ділянок, інших об'єктів
нерухомого майна, що на них розміщені, приватної
власності для суспільних потреб чи їх примусове
відчуження з мотивів суспільної необхідності

Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що
на них розміщені, приватної власності для суспільних потреб чи їх
примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності
здійснюються в порядку, встановленому законом.
{ Стаття 350 в редакції Закону N 1559-VI ( 1559-17 ) від
17.11.2009 }

Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у
зв'язку з викупом для суспільних потреб чи
примусовим відчуженням з мотивів суспільної
необхідності земельної ділянки, на якій воно
розміщене

1. Право власності на житловий будинок, інші будівлі,
споруди, багаторічні насадження може бути припинене за згодою
власника у разі викупу земельної ділянки, на якій вони розміщені,
для суспільних потреб чи за рішенням суду в разі її примусового
відчуження з мотивів суспільної необхідності з обов'язковим
попереднім і повним відшкодуванням їх вартості.

2. Особа, право власності якої підлягає припиненню, має право
вимагати надання їй в межах території, на яку поширюються
повноваження відповідного органу місцевого самоврядування або
органу виконавчої влади, іншої земельної ділянки, вартість якої
враховується при визначенні викупної ціни.

3. У разі якщо власник земельної ділянки, що підлягає
примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, є
власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних
насаджень, що на ній розміщені, вимога про примусове відчуження
земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності розглядається
разом із вимогою про припинення права власності на такі об'єкти.

4. У разі якщо власник земельної ділянки, що підлягає
примусовому відчуженню з мотивів суспільної необхідності, не є
власником житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних
насаджень, що на ній розміщені, питання про відчуження
розглядається з кожним власником окремо.

5. До набрання законної сили рішенням суду про примусове
відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності
власник має право на власний розсуд розпоряджатися житловим
будинком, іншими будівлями, спорудами, багаторічними насадженнями,
що розміщені на такій земельній ділянці.

6. Власник земельної ділянки в разі її відчуження на користь
іншої особи зобов'язаний попередити таку особу про рішення,
прийняте органом виконавчої влади чи органом місцевого
самоврядування про викуп земельної ділянки, інших об'єктів
нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб, та в
десятиденний строк повідомити орган, що прийняв таке рішення, про
відчуження земельної ділянки на користь іншої особи. Рішення про
викуп земельної ділянки для суспільних потреб зберігає свою
чинність для нового власника земельної ділянки.
{ Стаття 351 в редакції Закону N 1559-VI ( 1559-17 ) від
17.11.2009 }

Стаття 352. Викуп пам'ятки культурної спадщини
{ Назва статті 352 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010 }

1. Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки
культурної спадщини їй загрожує пошкодження або знищення,
відповідний орган охорони культурної спадщини робить власнику
пам'ятки відповідне попередження.
{ Частина перша статті 352 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010 }

2. Якщо власник пам'ятки культурної спадщини не вживе заходів
щодо її збереження, зокрема у зв'язку з неможливістю створення
необхідних для цього умов, суд за позовом відповідного органу
охорони культурної спадщини може постановити рішення про її викуп.
{ Частина друга статті 352 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010 }

3. У разі невідкладної необхідності забезпечення умов для
збереження пам'ятки культурної спадщини позов про її викуп може
бути пред'явлено без попередження.

4. Викуплена пам'ятка культурної спадщини переходить у
власність держави.

5. Викупна ціна пам'ятки культурної спадщини визначається за
згодою сторін, а в разі спору - судом.
{ Текст статті 352 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010 }
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: