Изменение свидетельства о рождении

Добрый день. Моя семья столкнулась с такой проблемой, по исполнению 16 - ти лет моей младшей сестре, нам необходимо было делать паспорт, обратившись в паспортный стол, нам сказали, что необходимо изменить свидетельство о рождении, так как у всех членов нашей семьи, все документы проходят под фамилией Тіхонова (Тіхонов), а в свидетельстве о рождении фамилия написана через букву "И" (Тихонова). В свою очередь, мы обратились в органы ЗАГСа, где мы столкнулись с тем, что работники уже на протяжении 5 - ти месяцем меняют свидетельство, и мотивируют тем, что по правописанию они правы, и изменять свидетельство о рождении не хотят. Подскажите, пожалуйста, на каком основании мы можем опровергать это решение, и есть ли конкретно статья или закон, про изменение свидетельства о рождении. Спасибо зам за внимание).

Присвоить статус
Ответы на вопрос:
07.07.11 14:00
Специалист Зигора Наталья
Отзывы: 2/ 1/ 0  Ответов: 91
У такому випадку перш за все необхідно визначити, ким було допущено помилку. Документи, що посвідчують акти громадянського стану - свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про укладення чи розірвання шлюбу тощо видаються РАГСом за місцем проживання. У тому випадку, якщо до такого документу були внесені відомості, що не відповідають дійсності, їх виправлення покладається на відповідний РАГС. Відділи РАГС розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів громадянського стану.

З інформацією про виявлені помилки необхідно звертатися до відповідного РАГСу. Заяви про внесення змін до актових записів громадянського стану (встановленого зразка) подаються до РАГСу за місцем проживання заявника, а у випадках, передбачених статтею 53 Сімейного кодексу України, також до відділу РАГСу районного, районного в місті, міського (міста обласного значення).

Відділ реєстрації актів громадянського стану не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

Подати таку заяву можуть особи, щодо яких були складені ці актові записи, батьки неповнолітніх (малолітніх), піклувальники неповнолітніх та опікуни малолітніх, опікуни недієздатних осіб, спадкоємці померлого.3 Разом із заявою про внесення змін до актових записів громадянського стану заявниками подаються: паспорт або паспортний документ, свідоцтва про реєстрацію актів громадянського стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні, інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті. Заяви про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів розглядаються у тримісячний строк від дня надходження заяви до РАГСу.

Результатом розгляду такої заяви має бути висновок РАГСу. Допущення помилок (перекручення, пропуск відомостей, окремих слів або граматичні помилки чи вказані неправильні відомості) під час реєстрації акта громадянського стану є приводом для складання відповідного висновку. РАГС на підставі зібраних документів та за наслідками перевірки складає обґрунтований висновок про внесення змін, доповнень до актового запису (або кількох актових записів) громадянського стану або про відмову в цьому.4 У разі відмови у внесенні змін до актового запису громадянського стану у висновку мають бути чітко вказані причини відмови та зазначено про можливість її оскарження в судовому порядку. Висновку РАГСу про відмову внести зміни до актового запису громадянського стану в першу чергу слід оскаржити до вищого органу.

У разі незгоди з висновком спір про зміни в актових записах громадянського стану вирішується на підставі судового рішення. До суду доведеться звертатися також у тому випадку, якщо існує спір про правильність даних, зазначених у документах між заінтересованими особами (наприклад між спадкоємцями).

Суд розглядає заяви про встановлення неправильності запису в акті громадянського стану як у випадках не виправлення органами реєстрації актів громадянського стану помилок, допущених при складанні актового запису, так і при відмові зазначених органів внести в ці записи передбачені законодавством зміни (прізвища, імені, по батькові тощо) і доповнення (наприклад, про національність і громадянство батьків). З такими заявами до суду можуть звертатися особи, щодо яких складено актовий запис; батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники - щодо актових записів, які стосуються неповнолітніх дітей, а у передбачених законодавством випадках і самі неповнолітні, які досягли 16 років; опікуни громадян, визнаних судом недієздатними, а щодо актових записів померлих - особи, які входять до кола їхніх спадкоємців.

Для звернення до суду, окрім загальних вимог, Заява про встановлення неправильності запису в акті громадянського стану повинна містити у собі відомості про те, в якому акті громадянського стану є неправильності в записі і в чому саме вони полягають, коли і яким органом реєстрації актів громадянського стану відмовлено у виправленні запису, внесенні до нього змін або доповнень. До заяви мають бути додані: копія відповідного свідоцтва, висновок органу реєстрації актів громадянського стану про відмову у виправленні, зміні чи доповненні запису акта громадянського стану, інші документи, що стосуються даної справи. Результатом звернення до суду має бути рішення, на підставі якого РАГС має внести відповідні зміни до актового запису громадянського стану.

Процедура виправлення помилок у документах, що посвідчують акти громадянського стану вимагає зусиль, але є необхідною. Адже використання помилкових відомостей у подальшому (при укладанні договорів, заповітів тощо) може призвести до значно більших проблем. Все ж краще бути уважним під час оформлення і отримання відповідних документів.
07.07.11 13:28
Специалист Касьянов Николай
Отзывы: 474/ 15/ 34  Ответов: 20880
Здравствуйте,Кристина.
Просто письменно потребуйте от РАГСа либо письменный отказ, либо исправление актовой записи о рождении, от каз или бездействие РАГСа, обжалуйте в суд, рекомендую также взыскать моральный вред.

Ибо, отговорки работников РАГСа заведомо не законны.
07.07.11 13:23
Специалист Мария Шевченко
Отзывы: 3/ 0/ 0  Ответов: 133
Добрый день.

Посмотрите Наказ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ "Про затвердження Правил про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання" від 12.01.2011 N 96/5. (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0055-11)

А вообще я советую Вам написать письменное обращение в органы РАГСа и с полученным ответом идти либо в вышестоящие органы либо в суд
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: