01.11.18 16:30
Автор: Наталія
1 ответ

Публічна інформація

Доброго дня! Цікавить така інформація:
Чи має право директор школи надавати на запитання депутата обласної ради інформацію щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати по кожному працівнику школи окремо без його (працівника) згоди? І чи має право депутат обласної ради виставляти вказані довідки про розміри заробітних плат у соціальні мережі для обговорення?

Раздел: Другое
Присвоить статус
Ответы на вопрос:
02.11.18 10:21
Специалист Дерун Олена
Отзывы: 0/ 0/ 0  Ответов: 5
Інформація щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику школи без їх згоди не можна надавати і тим більше виставляти в соціальні мережі для обговорення. Дана інформація є інформацією з обмеженим доступом, а саме конфіденційною та службовою, стосується дільності школи та її працівників школи. Потрібно відмовити депутату обласної ради у наданні такої інформації.
Відповідно до ст.40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
В ст.68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Згідно із ст.1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
У ст.15 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).
В ч.1 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
В ч.1 ст.9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до службової інформації може належати така інформація, що міститься в документах суб'єктів владиних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійснення контрольних, наглядових фунцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняття рішень.
У ч.1 п.1 ст.10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом.
В ст.5 Закону України «Про інформацію» rожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати
громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні
та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та
інтереси юридичних осіб.
У ч.1-3 ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Похожие вопросы:
19.12.13 14:32
1 ответ
Питання на основі Закону про доступ до публічної інформації.

Чи маю я право отримати інформацію, на основі закону про доступ до публічної інформації, про всі договори оренди комунальної землі, приміщення і т.д. в своему...

Раздел: Другое
25.04.12 19:19
3 ответа
Про доступ до публічної інформації

Чи відноситься інформація про розклад роботи провідників на поїздах до категорії публічна?

Раздел: Другое
23.06.16 14:47
Автор: Nik
6 ответов
ДЗК, земельне право, кадастровий номер, публічна карта , документація із землеустрою

Доброго дня.На руках є державні акти( 2 шт) на ділянки,від 2003 р; присвоєно і отримано кадастрові № . 19_ти значні. В архіві ( геокадастру )...

Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: