21.03.18 13:23
Автор: Лариса
8 ответов

Визнання батьківства

Доброго дня.Скажіть будь ласка,як буде вірно "Заява про встановлення факту визнання батьківства" чи "Заява про встановлення фатку батьківства".Справа щодо померлої особи,зя яким визнається батьківство,а заявниця 1951 року народження + в свідоцтві запис про батька відсутній, тому сучасні норми СК не підлягають застосуванню. Щиро дякую

Присвоить статус
Ответы на вопрос:
02.04.18 23:30
Автор вопроса: Лариса
Крикун Сергей, Вибачте, я нікого не хотіла використовувати , просто запитала поради!Щиро дякую за допомогу.Успіхів Вам!
02.04.18 16:38
Специалист Крикун Сергей
Отзывы: 8/ 0/ 0  Ответов: 701
Лариса, Я продивився Ваш останній пост: з одного боку було цікаво прослідити хроніку законодавства як юристу; з іншого боку, шукав якогось заперечення, невідповідності чинного СК з КпШС (чому СК «не підлягає до застосування») – не знайшов (умови ст.55 КпШС перейшли до ст.135 і т.д.). Щодо подання заяви про внесення змін, вважаю що зробити це необхідно (доцільно), щоб заява не суперечила СК – якщо я вірно являю про зміст поданої Вами заяви, то відповідно до ЦПК суд мав винести ухвалу про усунення недоліків, але цього не зробив (прийняв до розгляду і призначив підготовче засідання); можливо справу буде розглянуто і рішення прийнято (суд не помітить різниці), можливо заяву буде залишено без розгляду по ходу розгляду (або відмовлено), можливо будуть труднощі застосування рішення суду (у нотаріуса).
Тепер, на останок, я хотів висловити про інше. Як вбачається з Ваших повідомлень, Ви маєте відношення до юриспруденції; більш того, як я думаю, Ви виконуєте юридичне замовлення цієї особи 1951р.н. Якщо б автором питання була ця особа, я б (як і до цього часу) допомагав як у соціальному питанні (та й то альтруїзм має свої межі), але бути використаним колегою все ж таки негарно себе почувати. Так що, на все добре!
02.04.18 09:49
Автор вопроса: Лариса
Крикун Сергей,по суті справи,жінка 1951року народження, хоче успадкувати земельну ділянку, яка залишилася після батька , але так як батьки проживали без реєстрації шлюбу, у свідоцтві про народження запис про батька відсутній.Відповідно, нотаріус відмовила у видачі свідоцтва про право на спадщину і порадила визнати батьківство в судовому порядку, а вже потім з рішенням суду до них повторно звернутися.
Щодо правового регулювання даного питання,згідно до п. 5 ч.2 ст. 293 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження, зокрема і справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Згідно до ч.2.ст. 315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення. Відповідно до п. п . 6, 7 Указу Президії Верховної ради УРСР №2476-VII від 29.12.1969 року «Про порядок введення в дію Кодексу про шлюб та сім’ю Української РСР» правила ч.2 та 3 ст.53 Кодексу , про встановлення в судовому порядку батьківства особи, з якою мати не перебувала в шлюбі, застосовуються у відношенні дітей, що народилися після введення в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім’ю, тобто після 01.10.1968 року. У відношенні дітей, які народилися до 01.10.1968 року від осіб, що не перебувають між собою у шлюбі, в разі смерті особи, на утриманні якої перебувала дитина і яка визнавала себе батьком дитини, факт визнання батьківства може бути встановлений в судовому порядку.
За змістом п.15 Постанови ПВСУ № 5 від 31.03.1995року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення», суд розглядає заяви про встановлення факту батьківства в разі смерті особи, яку заявник вважає батьком дитини, і вирішує їх з урахуванням обставин, передбачених ст.53 Кодексу про шлюб та сім’ю України. Заяви про встановлення факту визнання батьківства, щодо дитини народженої до 01 жовтня 1968 року, розглядаються судом у випадках, коли померла особа визнавала себе батьком дитини до цієї дати. Заяви про встановлення фактів батьківства чи визнання батьківства розглядаються судом, якщо у свідоцтві про народження певна особа не вказана батьком дитини( наприклад відповідно до ч.2.ст.55 Кодексу) і можуть бути подані матір’ю, опікуном чи піклувальником дитини чи самою дитиною після досягнення повноліття. Згідно із ст. 53 КпШС України „походження дитини від батьків, які не перебувають між собою в шлюбі, встановлюється шляхом подачі спільної заяви батьком і матір"ю дитини в державні органи запису актів громадянського стану. В разі народження дитини у батьків, які не перебувають у шлюбі, при відсутності спільної заяви батьків батьківство може бути встановлене в судовому порядку за заявою одного з батьків або опікуна (піклувальника) дитини, особи на утриманні якої знаходиться дитина , а також самої дитини після досягнення нею повноліття . При встановленні батьківства суд бере до уваги спільне проживання та ведення спільного господарства матір"ю дитини, і відповідачем до народження дитини або спільне виховання чи утримання ними дитини, або докази, що з достовірністю підтверджують визнання відповідачем батьківства". Провадження по справі відкрили, призначили підготовче судове засідання.
Вважаєте необхідно подати заяву про внесення змін ,якою замінити вимогу про " встановлення факту визнання батьківства" на "встановлення факту батьківства"?
30.03.18 11:47
Специалист Крикун Сергей
Отзывы: 8/ 0/ 0  Ответов: 701
Лариса, По-перше, стосовно застосування СК (дії НПА учасі). Відповідно до Цивільного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15):
«Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі …
3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.».
Якщо сімейні відносини мали місце під час дії Кодексу про шлюб та сім’ю, то до вирішення питання про законність дій або правомірність вимог підлягає до застосування чинний в той час НПА (нормативно-правовий акт), тобто Кодекс про шлюб, але рішення по суті (за розглядом справи) суд не може застосувати нечинний НПА, тобто буде, має бути застосований чинний НПА – Сімейний кодекс. Іншими словами, Ваш висновок про незастосування у Вашому випадку Сімейного кодексу є помилковим.
По-друге, щодо назви заяви щодо батьківства. Я ще раз проаналізував ст.ст.128, 130 СК і мушу визнати, що відповіді мої не зовсім вірними. Стаття 128 СК передбачає визнання батьківства і стосується випадків, коли батько дитини є живим, при цьому до суду подається позов (буда справа позовного провадження). Стаття 130 СК передбачає встановлення факту батьківства і стосується випадків смерті вірогідного батька дитини, при цьому до суду податься не позов, а заява (буде справа окремого провадження). Іншими словами, в залежності від фактичних обставин може мати місце і позов про визнання батьківства, і заява про встановлення факту батьківства.
По-третє, мені і зараз незрозумілі фактичні обставини Вашого випадку (чи є особа 1951 р.н. дитиною, чи живий батько дитини, яке відношення має ця особа до дитини і т.і.).
По-четверте, якщо документ до суду вже поданий, то в залежності від обставин можливе або виправлення (подання заяви про внесення змін до документа), або відкликання та подання належного документа.
29.03.18 23:36
Автор вопроса: Лариса
Крикун Сергей, за загальним правилом дії нормативно-правових актів у часі, до сімейних відносин, які виникли і існували до 1.01. 2004 року, повинні застосовуватися положенняКодексу про шлюб та сім'ю , який діяв на той момент і втратив силу з набранням законної сили Сімейним кодексом . Тому, відповідно, норми Сімейного кодексу застосовуються до сімейних відносин, які виникли вже після вступу ним чинності, тобто після 1.01.2004 року.Ознайомившись з судовою практикою,дійшла висновку, що у таких справах застосовне законодавство залежить від дати народження дитини, оскільки підстави для встановлення батьківства за рішенням суду, передбачені Сімейним кодексом, значно відрізняються від його встановлення за Кодексом про шлюб та сім'ю, а це впливає на можливість використання тих чи інших доказів при встановленні факту батьківства. Стосовно назви позову зрозуміло, але дуже прикро, що пізно відповіли, заяву вже подала про встановлення факту визнання батьківства.
28.03.18 22:49
Специалист Крикун Сергей
Отзывы: 8/ 0/ 0  Ответов: 701
Лариса, По-перше, стосовно назви позову, сподіваюсь, відповідь Вами отримана (прямо наведена у статті СК). По-друге, чому від віку (року народження) людини має залежати (не)застосування СК – це звідки, також з канцелярії?
28.03.18 16:12
Автор вопроса: Лариса
Крикун Сергей,Доброго дня.Шановний ,я ж зазначила, що у моєму випадку у свідоцтві про народження запис про батька взагалі відсутній, а ст.130 (135) передбачає вирішення даного питання саме,якщо такий запис є.Так як, особа 1951 року народження, сучасні норми СК ми не можемо застосувати, тому я і звернулася за консультацією.Можливо моє питання здалося вам дивним,просто у канцелярії суду мені вказали на недоліки заяви,а саме на те,що не має такого понятття як "факт визнання батьківства"та вимогу заявлено не вірно.Я абсолютно не згодна з представницею нашого міського суду, але хотілося дізнатися і думку юристів,у яких велика практика з подібних питань на відміну від мене.Дякую.
24.03.18 23:04
Специалист Крикун Сергей
Отзывы: 8/ 0/ 0  Ответов: 701
По-перше, чому Ви звертаєтесь за юридичною допомогою, якщо вважаєте, що «сучасні норми СК не підлягають застосуванню»? По-друге, Ваш випадок повністю врегульовано статтею 130 СК, яка відсилає до ч.1 ст.135 (як у Вашому випадку); в тому числі, щодо визначення предмету позову («встановлення факту батьківства»).
Похожие вопросы:
13.08.15 10:52
Автор: Fkz
2 ответа
визнання батьківства і відібрання дитини.

Доброго ранку!! ситуація склалася наступним чином. нещодавно до нас звернулися на консультацію. чоловік та жінка проживали цивільним шлюбом. у даному шлюбі в них народилася донька....

26.10.14 21:08
Автор: Валеріївна
2 ответа
Встановлення батьківства після смерті батька

Мій цивільний чоловік помер рік назад. Я маю від нього доньку чотирьох років, але вона не зареєстрована на нього,тобто я одинока мати. Так сталося, що...

10.12.13 20:20
Автор: Валентин
1 ответ
встановлення факту батьківства

Заява ( про встановлення факту батьківства) З Садлієм Олександром Васильовичем я проживала в цивільному шлюбі з 2001по 2006 року включно, за адресою смт. Віньківці, вул....

Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: