перепланировка квартиры

Здравствуйте,мы делали ремонт в однокомнатной квартире и снесли стену(она была не несущая),но жители пожаловались на нас в Жэк, а там сказали что будет административный штраф! Скажите пожалуйста, что нам делать в такой ситуации? И сколько будет стоить такой штраф?

Раздел: Недвижимость
Присвоить статус
Ответы на вопрос:
21.07.11 10:37
Специалист Нурієв Самір
Отзывы: 2/ 1/ 1  Ответов: 360
Кримінальний кодекс


Стаття 270-1. Умисне знищення або пошкодження об'єктів
житлово-комунального господарства

1. Умисне знищення або пошкодження об'єктів
житлово-комунального господарства, якщо це призвело або могло
призвести до неможливості експлуатації, порушення нормального
функціонування таких об'єктів, що спричинило небезпеку для життя
чи здоров'я людей або майнову шкоду у великому розмірі, -

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або загальнонебезпечним
способом, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили майнову шкоду в особливо великому розмірі або
загибель людини чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

Примітка. 1. Під об'єктами житлово-комунального господарства
в цій статті слід розуміти житловий фонд, об'єкти благоустрою,
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх
мережі чи складові (кришки люків, решітки на них тощо).

2. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах,
якщо прямі збитки становлять суму, що в триста і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо
великих розмірах - якщо прямі збитки становлять суму, що в тисячу
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.
{ Розділ IX доповнено статтею 270-1 згідно із Законом N 2924-VI
( 2924-17 ) від 13.01.2011 }


Стаття 275. Порушення правил, що стосуються безпечного
використання промислової продукції або
безпечної експлуатації будівель і споруд

1. Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення
чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються
безпечного її використання, а також порушення під час проектування
чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації
будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримувати таких
правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших
тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
двох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або
інші тяжкі наслідки, -

карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на
строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Кодекс про адмін. правопоруш.

Стаття 96. Недодержання будівельних норм, державних
стандартів, норм і правил під час проектування
і будівництва
{ Назва статті 96 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI
( 1704-17 ) від 05.11.2009 }

Недодержання будівельних норм, державних стандартів, норм і
правил під час проектування, розміщення, підготовчих робіт до
будівництва, будівництва і реконструкції, а так само прийняття в
експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених з порушенням
законодавства, - { Абзац перший частини першої статті 96 із
змінами, внесеними згідно з Законом N 1704-VI ( 1704-17 ) від
05.11.2009 }
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Надання недостовірної інформації про умови проектування і
будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти
до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Проектування об'єктів і споруд з порушенням затвердженої у
встановленому порядку містобудівної документації, виконання
будівельних або реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого
проекту або з відхиленням від нього -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти
до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на
посадових осіб - від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Порушення встановлених законодавством строків видачі
технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Стаття 96 із змінами, внесеними згідно із Законами N 209/94-ВР
від 14.10.94, N 55/97-ВР від 07.02.97, N 509-VI ( 509-17 ) від
16.09.2008, N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, N 692-VI
( 692-17 ) від 18.12.2008 }

Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд

Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само
самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під
час експлуатації-
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб - від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
{ Стаття 97 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 102-11 від
12.04.85; Законами N 209/94-ВР від 14.10.94, N 55/97-ВР від
07.02.97 }


{ Статтю 97-1 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: