15.03.12 19:15
7 ответов

ЧИ повинен окружний адмінсуд надіслати судове рішення стороні, яка була присутня в суд. засіданні і не з'явилася в суд для отримання суд. рішення в повному обсязі

Я є позивачем у справі № 2а-..... до Інспекції ДАБК м. Києва. 31.01.2012 суд прийняв рішення і частково задовольнив мої вимоги. В судовому засіданні 31.01.2012 суддя Окружного адмін. суду м. Києва проголосив вступну і результативну частини постанови у справі № 2а- .... і повідомив, що особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі через п’ять днів на третьому поверсі суду в кабінеті № 51 та роз’яснив порядок і строк оскарження. Хочу наголосити, що в судовому засіданні 31.01.2012 були присутні і відповідач З.Н.В. і третя особа К. Є.В., Б.М.П.
Через п’ять днів, тобто 06.02.2012, я подала до канцелярії суду клопотання про видачу копії постанови в повному обсязі від 31.01.2012 у справі № 2а-.... і в той же день отримала зазначену копію постанови.
Через 16 днів після отримання копії постанови, тобто 22.02.2012, я запитала в канцелярії суду чи була подана Апеляційна скарга на постанову суду від 31.01.2012 у справі № 2а-..... Мені була надана відповідь, що Апеляційна скарга на постанову суду від 31.01.2012 у справі № 2а-.....НЕ ПОДАНА. Тому я звернулася до секретаря судового засідання Ш.І.П. і передала їй копію зазначеної постанови суду для проставляння відмітки про набрання постановою законної сили. Секретар Ш.І.П. відмовила мені в проставлянні зазначеної відмітки 22.02.2012, пославшись на складність процедури. Звертаю Вашу увагу, що 22.02.2012 Апеляційна скарга не була зареєстрована в канцелярії суду і що строк подання апеляційної скарги уже закінчився.
24.02.2012 секретар судового засідання Ш.І.П. зателефонувала мені і сказала, що 23.02.2012 канцелярією суду була зареєстрована Апеляційна скарга на постанову суду від 31.01.2012 у справі № 2а-...., яка надійшла від відповідача-І.
В той же день, 24.02.2012, я особисто підійшла до секретаря судового засідання Шкребтій І.П. і спитала про дату видачі судового рішення від 31.01.2012 відповідачу. З’ясувалося, що ні відповідач, ні третя особа, які були присутні в судовому засіданні 31.01.2012, не зверталися до суду з вимогою про видачу їм копії зазначеної постанови. Проте всупереч вимогам частин 2, 3 статті 167 КАС України та посадової інструкції секретаря судового засідання пані Ш.І.П. НАПРАВИЛА 08.02.2012, тобто на третій день після дня складання постанови в повному обсязі, рекомендованими листами копію постанови від 31.01.2012 у справі № 2а-.... на адресу відповідача та третьої особи, які були присутні у судовому засіданні 31.01.2012.
Чи є зазначені дії секретаря судового засідання Ш.І.П. , який зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, ПРАВОМІРНИМИ? Якщо це правомірні дії, то які є законні підстави (підкажіть статтю закону, іншого нормативного акта).Чи це незаконні дії з метою не дати постанові від 31.01.2012 у справі № 2а-.... набрати законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КАС України?
ДЯКУЮ за роз'яснення.

Раздел: Другое
Присвоить статус
Ответы на вопрос:
21.03.12 14:45
Автор вопроса: Данч Наталия
Бондарєва Ольга, Оля, спасибо за консультацию. 19 марта я знакомилась в Киевском апеляционном админсуде с материалами дела. Дело на 248 страцах. Страница 248 - мое ходатайство о выдаче мне копии судебного решения от 31.01.2012, страница 247 - моя расписка от 06.02.2012 о получении копии суд.решения. На обороте расписки есть отметка секретаря судебного заседания о том, что ВІДПРАВЛЕНО ЗГІДНО РЕЄСТРУ 08.02.2012 № 190-191 ..... Расписку и ее оборот ( две страницы) я послала Вам на Ваш электронный адрес .
Оля, клопотання я составила и прошу Вас просмотреть его на предмет ошибки.
я шлю его Вам на Ваш электронный адрес . СПАСИБО.
19.03.12 12:04
Специалист Бондарєва Ольга
Отзывы: 64/ 3/ 7  Ответов: 3295
Наталія, я Вам вже підказала. Норми міжнародного договору - Конвенції.
Ви можете оскаржувати дії працівника апарату суду, секретаря чи судді як Вам заманеться. Але...
1. До апеляційного суду заявити клопотання про повернення без розгляду їх апеляційної скарги в зв'язку з пропущенням строків подачі апеляційної скарги. Зазначьте, що ця апеляційна скарга, подана після того, як судове рішення про захист Ваших прав набрало законної сили, порушує принцип юридичної певності, який є основою Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
2. До председателя окружного суду - заяву про проставлення штампу на Вашій копії рішення, оскільки строк на апеляційне оскарження закінчився, а апеляційна скарга хоча і подана, однак строки на апеляційне оскарження ще не поновлені, тому зараз ця Постанова має законну силу, про що і має бути відповідний штамп.
Можете телефонувати мені на мобілку, номери є на сайті.
19.03.12 11:43
Автор вопроса: Данч Наталия
Бондарєва Ольга, Оля, дякую за відповідь. Проте, згідно зі ст. 165 ЗМІСТ УХВАЛИ в ухвалі суду повинні бути ОПИСОВА частина із зазначенням суті клопотання та імені(найменування)особи, яка його заявила, чи іншого питання, яке вирішується ухвалою; МОТИВУВАЛЬНА частина із зазначенням закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу.
Чи я знайду згадану Вами ухвалу судді(ухвала за підписом судді прикріплюється до кожної копії рішення по особам, яким треба надіслати рішення) в матеріалах справи, яка передана до апеляційного суду?
Чи можливо надіслати копію судового рішення без зазначеної Вами ухвали судді?

Я отримала відповідь судді на мою скаргу про незаконність дій секретаря судового засідання по надсиланняю копії судового рішення стороні, яка була присутня в судовому засіданні. Там є таке: "З огляду на те, що представник відповідача був присутній в судовому засіданні, а третя особане не є суб'єктом владних повноважень, судом не застосовувалися приписи частини четвертої статті 167 КАС України, тому 08.02.2012 копії постанов були направлені відповідачу та третій особі рекомендованим листом". Отже, суддя пише, яка стаття не застосовувалася, і НЕ ПИШЕ приписи якої статті були застосовані судом. Отже, питання , яке мене цікавить, поки що відкрите.
Якщо можете, підкажіть.
ДЯКУЮ.
16.03.12 20:40
Специалист Бондарєва Ольга
Отзывы: 64/ 3/ 7  Ответов: 3295
Наталія, працівник суду керувався ухвалою судді про надіслання копії судового рішення учасникам процесу, така ухвала за підписом судді прикріплюється до кожної копії рішення по осіб, яким треба надіслати рішення. КАСУ таких детальних норм дійсно не містить, інструкція для працівників апарату суду також. Зате є рішення Європейского Суду, постановлені проти України раніше, а проти Росії і дотепер постановляються, щодо порушень ст.6 п.1 Конвенції, які полягають в тому, що сторін у справі не ознайомили вчасно з повним текстом рішення. Це було визначено, як обов'язок суду, з наступних підстав (коротко за змістом). Обов'язковість рішення суду: треба ж знати, що виконувати, і є право знати, чому треба виконувати, а це містить тільки повний текст рішення. Право на апеляційне оскарження визначених судом обов'язків: для здійснення цього права особі необхідно знати чи згодна вона з тим, яких висновків дійшов суд, як оцінив докази,які правові норми застосував до обставин, а вся ця інформація міститься в повному тексті рішення. Право на апеляційне оскарження - це право особи, яке забезпечує їй держава, а суд - це держава по відношенню до громадянина. Публічність судового процесу: рішення суду має бути проголошене публічно. Оскільки повністю рішення було складене пізніше, його мають надіслати всім учасникам судового розгляду саме для дотримання положення про публічність судового розгляду.
Якщо нормами українського законодавства встановлені інші правила, ніж міжнародним договором, визнаним Україною, підлягають застосуванню правила міжнародного договору.
16.03.12 05:26
Автор вопроса: Данч Наталия
Касьянов Николай, Дякую за відповідь. Мене цікавить законність дій суду(працівника суду) по надсиланню копії рішення суду стороні у справі, яка була присутня в судовому засіданні і не прийшла в суд для отримання зазначеного рішення. Чи існує законна підстава для такої дії? Якщо існує, то яким законом/нормативним актом це передбачено?
16.03.12 03:10
Специалист Бондарєва Ольга
Отзывы: 64/ 3/ 7  Ответов: 3295
Согласна с Николаем. Ознакомьтесь с материалами дела, в которых уже есть их апелляционная жалоба, и подайте Заперечення, в котором изложите и доводы по поводу сроков подачи. Если Вы подадите Заперечення сейчас, оно попадёт к судье вместе с их апелляционной жалобой, судья решит, принимать их апеляцию к рассмотрению или оставить без рассмотрения.
Никаких нарушений ст.186 ч.2 КАСУ апелянтами не допущено.
Можете обжаловать действия сотрудников суда их вышестоящему начальству.
15.03.12 19:20
Специалист Касьянов Николай
Отзывы: 474/ 15/ 34  Ответов: 20880
Пані Наталія.

Не бачу тут порушення, адже, апеляційний суд вирішить чи потрібно прийняти скаргу.
Похожие вопросы:
04.03.13 14:53
1 ответ
Добрый день. Помогите решить данный вопрос

Андрій Онищенко був членом гаражно-будівельного кооперативу "Зоря" уже близько двадцяти років. На території кооперативу знаходиться його гараж, а земля, на якій розташований гараж, належить йому...

25.03.15 18:49
Автор: всмвсвса
4 ответа
Можете помочь с решением задач по трудовому праву?

3.З 1974 по 1995 р. Сич працювала в Заслуженой капелі України "Трембіта" на посаді артистки хору, за безстроковим трудовим договором. У 1995 р. адміністрація посилаючись...

Вїдєднання вїд центрального опалення

Я проживаю в м. Львовї. В липнї 2010р. ми написали заяву в ЛКП "Пївденне" про те, що ми хочемо зняти батареї опалення ї теплоїзолювати труби...

Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: