19.07.11 12:14
3 ответа

помощь матери одиночке

Здравствуйте! Два месяца назад я развелась с мужем, у меня двое маленьких деток одному 2.5 года, а другому 3 месяца, на алименты не подавала. Можно узнать, есть ли помощь от государства в таком случае. Недавно услышала, от девушки, что она оформила документы и ей выплачивается какаето сумма, правда ли это?
За ранние спасибо.

Присвоить статус
Ответы на вопрос:
19.07.11 13:14
Специалист Степанов Дмитрий
Отзывы: 0/ 0/ 0  Ответов: 12
Розділ V-A. ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ


Стаття 181. Право на допомогу на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

(частина перша статті 181 у редакції
 Законів України від 04.11.2004 р. N 2164-IV,
 від 16.06.2011 р. N 3526-VI)

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

(частина друга статті 181 у редакції
 Законів України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
 від 16.06.2011 р. N 3526-VI)

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

(частина третя статті 181 у редакції
 Закону України від 04.11.2004 р. N 2164-IV,
 із змінами, внесеними згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
 у редакції Закону України
 від 16.06.2011 р. N 3526-VI)

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Стаття 182. Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документа про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку.

(частина перша статті 182 у редакції
 Законів України від 04.11.2004 р. N 2164-IV,
 від 16.06.2011 р. N 3526-VI)

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених цим Законом.

Стаття 183. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

(частина перша статті 183 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 02.06.2005 р. N 2625-IV,
 від 19.01.2006 р. N 3372-IV,
 від 16.06.2011 р. N 3526-VI)

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, призначається на кожну дитину.

(частина друга статті 183 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 16.06.2011 р. N 3526-VI)

(стаття 183 у редакції Закону
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Стаття 184. Умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або призупиняється

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

смерті дитини;

смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) призупиняється у разі:

тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

тимчасового працевлаштування дитини.

У разі припинення дії обставин, передбачених частиною другою цієї статті, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин.

Припинення або призупинення виплати допомоги здійснюється на підставі відомостей про обставини, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, з місяця, що настає за місяцем, в якому було виявлено зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

(розділ V-A доповнено статтею 184 згідно із
 Законом України від 16.06.2011 р. N 3526-VI)

(Закон доповнено розділом V-A згідно із
 Законом України від 04.07.2002 р. N 49-IV)
19.07.11 12:41
Специалист Степанов Дмитрий
Отзывы: 0/ 0/ 0  Ответов: 12
Добрый день, могу посоветовать человека который Вам за некое вознограждения если надо составит иск о взыскание алиментов http://www.kidstaff.com.ua/tema-1410739.html
19.07.11 12:21
Специалист Касьянов Николай
Отзывы: 474/ 15/ 34  Ответов: 20880
Здравствуйте, Лилия.
Взыскивайте с отца детей алименты.

Что до гос. помощи, обратитесь в управление труда и соц. защиты населения, по месту вашей регистрации, там и узнаете, положена она вам или нет.
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: