19.07.11 11:31
3 ответа

хочу заключити з ними договір про те що буду їхнім представником

Доброго дня!
Хотів би у вас про консультуватися на рахунок такої теми.

Є п/п яке надає послуги 3д-панорами - це фотографія тільки з обширним кругом зору 380 градусів.
Я хочу заключити з ними договір про те що буду їхнім представником і буду пропонувати їхні послуги на ринку правда угода повинна включати в себе те що так як я є представник чи можна сказати партнер, я буду отримувати відповідні знижки тобто дана фірма буде надавати мені знижки на даний вид послуг, а я виступати в ролі посередника.

Будьласка підскажіть який це вид договору і як його правильно сформулювати!

Присвоить статус
Ответы на вопрос:
19.07.11 17:24
Автор вопроса: Не важно Олег
Я можу сам написати договір, мені треба тільки знати, що за договір повинен заключатися, тобто його назва (трудовий, договір співраці)та зразок!
19.07.11 12:55
Специалист Степанов Дмитрий
Отзывы: 0/ 0/ 0  Ответов: 12
Добрый день, могу помочь шаблоном хотя он Вам скорея не понадобиться так как у них есть свой который они дадут Вам на подпись.
ДОГОВІР
комерційного представництвам. ____________________________ "___" __________________ 20__ р._________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Підприємство") в особі _________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________,
з одного боку,

та
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія __ № ___________, виданий _______________, що проживає за адресою ____________________________________________
(повна адреса)
(надалі іменується "Комерційний представник"), що діє на підставі чинного в Україні законодавства, з другого боку,
уклали цей Договір комерційного представництва (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Комерційний представник у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов'язується здійснювати комерційне представництво Підприємства стосовно третіх осіб, а Підприємство зобов'язується оплатити послуги комерційного представника.
1.2. Комерційне представництво за цим Договором полягає у здійсненні Комерційним представником правочинів від імені Підприємства щодо реалізації наступної продукції _______________________, що виготовляється і доставляється силами _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________ в ________________________________________________________________________
(місце призначення)
(____________________________________________________________________)
а також будь-якої іншої продукції, доставку і реалізацію якої Сторони вважають доцільною для одержання прибутку і не забороненої в обігу.
1.3. Специфікація на продукцію, що постачається, надається Комерційному представникові
______________________________________________________________________
за 7 днів до початку кожного наступного місяця і підписується обома Сторонами цього Договору із зазначенням цін на поточний місяць і обсягом місячної поставки.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Обов'язки Комерційного представника:
- з підприємницькою зацікавленістю виконувати всі дані йому доручення;
- не підвищувати ціну на продукцію вище, ніж на 25 % від ціни за накладною;
- прагнути сконцентрувати на собі максимально необхідну кількість споживачів за рахунок підвищення обсягу продажу _________________________
_____________________________________________________________________;
- турбуватись про рекламу ________________________________________
_____________________________________________________________________, в тому числі про реалізацію продукції і товарів, що поставляються;
- реалізовувати продукцію, що поставляється, не пізніше ніж за 15 - 20 днів з моменту поставки такої продукції Комерційному представникові.
2.2. Обов'язки Підприємства:
- поставляти продукцію відповідно до специфікації, якісну (з сертифікатом) і в установлених обсягах і строках;
- виплачувати Комерційному представникові винагороду при виконанні останнім умов цього Договору в розмірі _________________________________ грн.;
- видати Комерційному представникові довіреність із повноваженнями, що випливають із цього Договору.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ
3.1. Усі кошти, отримані від реалізації Комерційним представником продукції Підприємства, Комерційний представник переводить на поточний рахунок Підприємства.
3.2. Підставою прийняття виручки від Комерційного представника є _____________________________________________________.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
4.1. Комерційний представник зобов'язаний зберігати в таємниці всі відомості про господарську діяльність Підприємства, що стали йому відомими, і після закінчення дії цього Договору протягом одного року.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
5.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
5.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
5.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
5.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Підприємство: ______________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Підписи:
Підприємство:
______________________
М. П. Комерційний представник: ________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Комерційний представник: _______________________
М. П.
19.07.11 11:40
Специалист Касьянов Николай
Отзывы: 474/ 15/ 34  Ответов: 20880
Доброго дня пан Олег.

Це е договір комерційного представництва.

Оберіть юриста, оплатіть його працю та отримаете проект потрібного вам договору.

Підстава: ГКУ.
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: