государственная помощь

В каком размере назначается государственная помощь ребенку 9 лет,отец которого неплательщик алиментов(т.е. уклоняется)?

Присвоить статус
Ответы на вопрос:
16.07.11 17:28
Специалист Мария Шевченко
Отзывы: 3/ 0/ 0  Ответов: 133
Ну а лучшим решением - будет обращение в органы социальной защиты населения - там Вам более точно ответят на Ваш вопрос.
16.07.11 17:22
Специалист Мария Шевченко
Отзывы: 3/ 0/ 0  Ответов: 133
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2006 р. N 189
Київ

Про затвердження Порядку призначення та виплати
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 147 ( 147-2008-п ) від 05.03.2008 }


Відповідно до частини шостої статті 181 Сімейного
кодексу України ( 2947-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок призначення та виплати тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме, що додається.


Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 189

ПОРЯДОК
призначення та виплати тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їх невідоме


1. Цей Порядок визначає механізм надання тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце проживання
(перебування) їх невідоме (далі - тимчасова допомога).

2. Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не
виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або
відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом
може бути звернено стягнення; { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 147 ( 147-2008-п ) від
05.03.2008 }

один з батьків перебуває під арештом, слідством, на
примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в
установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій
військовій службі; { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 147 ( 147-2008-п ) від 05.03.2008 }

місце проживання (перебування) одного з батьків не
встановлено.

3. Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.

4. Тимчасова допомога не призначається на дітей, які
перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному
утриманні.

Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі)
на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває
вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці такого
перебування на підставі довідки установи (закладу) про те, що
дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

5. Тимчасова допомога призначається і виплачується за місцем
проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину
(далі - одержувач), управлінням праці та соціального захисту
населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці та
соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної
у місті ради (далі - орган праці та соціального захисту
населення).

У разі зміни місця проживання (перебування) одержувача
виплата тимчасової допомоги продовжується органом праці та
соціального захисту населення за новим місцем проживання
(перебування) з місяця звернення одержувача.

6. Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу
праці та соціального захисту населення за місцем проживання
(перебування):

заяву за формою, затвердженою Мінпраці;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування)
одержувача.

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова
допомога, додатково подаються такі документи:

рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з
батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби,
що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом
шести місяців, що передують місяцю звернення; { Абзац сьомий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2008-п ) від 05.03.2008 }

довідка відповідної установи про перебування одного з батьків
під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях
позбавлення волі, визнання його в установленому порядку
недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
{ Абзац восьмий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 147 ( 147-2008-п ) від 05.03.2008 }

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце
проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

У випадках, передбачених абзацом другим пункту 8 цього
Порядку, подається довідка про розмір аліментів.

7. Рішення про призначення або відмову в призначенні
тимчасової допомоги приймається органом праці та соціального
захисту населення протягом десяти календарних днів після
надходження усіх необхідних документів.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців
починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для
призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач
подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути
підставою для продовження виплати допомоги.

8. Тимчасова допомога призначається в розмірі 30 відсотків
прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини
відповідного віку.

Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій
сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що
передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України
( 2947-14 ), тимчасова допомога призначається в розмірі різниці
між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить
30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для
дитини відповідного віку.

9. Перерахування розміру тимчасової допомоги проводиться
органом праці та соціального захисту населення з дня досягнення
дитиною відповідного віку без звернення одержувача.

У разі встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку розмір тимчасової допомоги
перераховується без звернення одержувача з місяця, в якому набрав
чинності закон, що встановлює новий розмір прожиткового мінімуму.

10. Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:

1) встановлення місця проживання (перебування) особи, яка
зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

2) виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з
батьків утримувати свою дитину;

3) досягнення дитиною 18-річного віку;

4) виконання в повному обсязі зобов'язань одного з батьків
щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання
за кордон;

5) влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на
повне державне утримання;

6) скасування або визнання усиновлення недійсним;

7) усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

8) відмови від стягнення аліментів;

9) добровільного виконання рішення суду особою, зобов'язаною
сплачувати аліменти;

10) скасування в установленому законодавством порядку рішення
суду щодо стягнення аліментів;

11) смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

12) смерті одного з батьків, зобов'язаного сплачувати
аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти
відсутнім чи оголошення померлим;

13) позбавлення в установленому порядку одного з батьків,
який утримує дитину, батьківських прав;

14) відібрання дитини від одного з батьків, який утримує
дитину, без позбавлення батьківських прав;

15) встановлення над дитиною опіки чи піклування.

Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач
зобов'язаний повідомити у десятиденний строк орган праці та
соціального захисту населення.

Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа
місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених
обставин.

11. У разі встановлення місця проживання (перебування) одного
з батьків і припинення його розшуку орган внутрішніх справ у
триденний строк повідомляє про це одержувача, орган праці та
соціального захисту населення, посадову особу, яка винесла ухвалу
(постанову) про розшук, а також суд за місцем знаходження
виконавчого листа.

12. Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з
батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або
місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у
зв'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання
дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається
до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової
допомоги.

Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.

13. Тимчасова допомога виплачується установою уповноваженого
банку, визначеного в установленому порядку Кабінетом Міністрів
України, або державним підприємством і об'єднанням зв'язку за
місцем проживання (перебування) одержувача.

14. Перерахування коштів установі уповноваженого банку,
державному підприємству і об'єднанню зв'язку для виплати
тимчасової допомоги здійснюється органами праці та соціального
захисту населення.

15. Покриття витрат, пов'язаних з виплатою тимчасової
допомоги, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету,
наданих як субвенція місцевому бюджету.
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Показать вопросы:
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: